E bitje moegh?

Kies voor lokale hernieuwbare stroom om jou een energieboost te geven

CoopStroom gaat voluit voor

MEER BURGERWIND OP ZEE


Onze coöperatie investeert mee in #burgerwindopzee. Samen met 33 andere Belgische burgercoöperatiesvoor energie hebben we hiervoor SeaCoop CV SO opgericht. Wij doen mee in het startkapitaal met10.000 euro. SeaCoop is de offshore coöperatie waarmee de Belgische burger zal kunnen participeren inwindprojecten op zee. Via aanbesteding zal de Federale Overheid concessies bieden in de nieuwe Prinses Elisabethzone in de Noordzee. Dit is de laatste zone in Belgische wateren die zal worden aangesneden en is dus onze enige kans nog om als burgercoöperaties voor energie in het Belgische deel van de Noordzee burgerparticipatie op zee te organiseren.

Het doel van Seacoop

Het doel van SeaCoop is om via de korte keten de elektriciteit tot in de huiskamer te brengen en om maatschappelijke meerwaarde te creëren op land vanuit projecten op zee. De inkomsten uit zee zullen door de burgercoöperaties benut worden voor het versterken en versnellen van de lokale energietransitie.De bouw

De bouw is voorzien van 2026-2028, met productie van de eerste #burgerwindopzee vanaf 2029. Het is dus een werk van lange adem. Tussen 2026 en 2028, en ondersteund door een nationale campagne georganiseerd door SeaCoop, zal het kapitaal opgehaald worden via elk van de aangesloten coöperaties-vennoten van SeaCoop.De procedure

De eerste tenderaanvraag gaat over een eerste kavel (in totaal zijn er 3 kavels gepland), en gaat over 20% van onze investeringsambities. Deze eerste tender wordt in de eerste helft van 2024 gepubliceerd. Consortia krijgen vanaf de datum van publicatie 9 maand de tijd om in te dienen. Dat zal dus niet voor eind 2024 zijn.De toewijzing aan het consortium dat het windpark op zee mag gaan bouwen, gebeurt dan in de tweede helft van 2025.

Onze ambitie

De ambitie van onze coöperatie is om op termijn 10 miljoen euro in het project te investeren, gespreid over de 3 kavels.


Bij de eerste tender, en dus de kapitaalsophaling van 2026-2028, gaat het over 20% van dat bedrag. De federaties REScoop Vlaanderen en REScoop Wallonie, en de coöperatieve energieleveranciers Ecopower en Cociter onderzoeken via middelen uit het federale EnergieTransitieFonds hoe de offshore windenergie voordelig aan decoöperanten geleverd kan worden. De eerste resultaten van dat onderzoekswerk vindt u op de website vanREScoop Vlaanderen.


MEER WETEN?


www.seacoop.be